آموزش کار با پنل زرین پال

در این قسمت آموزش یاد میگیرید

زرین پال چیه؟

چطور با پنل کاربری زرین پال کار کنید؟

چطور گردش حسای و ترکنش های روزانه رو کنترل کنید و …