آموزش کار با پنل گفتینو

پنل گفتگوی گفتینو چیه ؟ چه کاربردی داره و چرا باد داشته باشیم؟

جواب همه ی این سوالات در این قسمت هست